Demokratické ideologie

Řiďte se přesně pokyny v zadání !!!