cvičení - NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Napište zprávu do novin, jakými způsoby, v jakých prostorách a v jakých intervalech je zajištěno nakládání s veškerými odpady ve Vaší obci. 

Pojměte to jako informaci pro občany obce jak, kdy a co se bude dít.

Minimální počet slov je 200, maximální 500.

Těším se na zajímavé čtení.