Globální problémy

Řiďte se přesně pokyny v zadání !!!