Cvičení - zdravý životní styl, ochrana zdraví, rizikové

Pro minulý a tento týden je v ZEK studijní téma Zdravý životní styl, ochrana zdraví a rizikové chování člověka.

Jsou to 3 vzájemně se ovlivňující oblasti, z nichž ani jedna nestojí nikdy osamoceně.

Na toto téma najdete na internetu mnoho článků i videí. Je to téma velmi významné právě pro toto období, ačkoli o současné situaci nikdo z autorů ŠVP před lety neměl ani tušení.

Zamyslete se prosím nad tímto tématem, přečtěte nějaké články a vyberte si téma, které podle Vás, z pohledu zdraví člověka je nejvýznamnější.

Čím člověka nejvíce ohrožuje a proč tomu tak je. Pro příklad: obezita, rakovina, kouření, drogy a mnoho dalších.

V Moodle opět napište přímo do souboru minimálně 200 slov. Nevkládejte soubory ani mně neposílejte práce mailem.