CNC_orientace stroje

Studenti, v rámci tohoto úkolu vypracujte zápisky, které mi ofoťte a zde uložte. Vycházejte ze skript, která naleznete v tomto kurzu.

Do zápisky začleňte: použití CNC strojů, jejich klady a zápory, funkce CNC stroje - čím je řízen, co musí operátor stroji poskytnout, orientace stroje (jaké jsou, kde osy při metodě soustružení), základní body na stroji - kde je jáky bod a k čemu slouží. K věci týkající se bodů na stroji a osové orientace proveďte grafické schéma.

Termín odevzdání 30.5.2020.