V_01_MAT_2.F_Lineární a kvadratická funkce

  • Vytiskněte a řešte jednotlivé úlohy. Kdo nemáte možnost tisku, zadaní úlohy stručně opište na volný list a řešte jednotlivé úlohy
  • Kde je třeba, zapište celý postup (nejenom výsledky)
  • Konečný výsledek 2x podtrhněte
  • Formát PDF
  • Rukou psaný
  • V záhlaví podepsaný
  • Oskenujte nebo ofoťte
  • Název souboru: V_01_MAT_2.F_váš login --- např. V_01_MAT_2.F_zychova116