Úkolč.1_kování

Studenti, v rámci prvního úkolu si prostudujte přiloženou prezentaci zaměřenou na kování. Zaopakujte si základní charakteristiky a rozdíly mezi volným a zápustkovým kováním. Pokud nemáte, doplňte si do sešitu schéma zápustkového kování. Následně mi zašlete oseknované/ofecené sešity s obsahem volného a zápustkového kování.

Datum odevzdání 17.10.