DV - absence - 13.10

Vypočítejte všechny vyznačené veličiny v obvodu (proudy, napětí):

Naskenované/čitelně vyfocené řešení odevzdejte do 16.10.