Úkolč.2_speciální způsoby kování

Vážení studenti, v rámci úkolu č.2 si vypracujte zápisky do sešitu dle prezentace v kurzu a výkladu na Teams. Vypracované-úhledné zápisky ofoťte a uložte zde. Úkol bude popisovat zbyle způsoby kování, vyjma volného a zápustkového kování.

Datum odevzdání 4.11.