T_01_U_01 - Objekty různých stavebních slohů

Vyhledejte v hlavním městě Praze objekt provedený ve stavebním slohu dle vašeho osobního zadání (viz přiložený soubor). Výběr objektu bude unikátní - tj. ve třídě se v rámci vypracování nevyskytne u více žáků shodná stavba .

1) Připravte výstižný popis - charakteristiku vybrané stavby (v textovém editoru, rozsah max. 1/2 stánky A4, písmo vel. 11 b.). Využité zdroje informací nutno správně citovat.

2) S daným objektem se vyfotografujte - navštivte místo, kde stojí.

3) Oba soubory uložte ve společné složce pojmenované U_01_objekt_sloh_váš login. Složku zkomprimujte do formátu .zip a odevzdejte v termínu zde v rozhraní úkolu. Max. objem celého odevzdání 1 MB.