T_01_U_01_Estetika-kyc

Zadání: fotografie předmětu, objektu, místa: které považujete za kýč a zdůvodnit v komentáři, proč.

Odevzdejte v.zip složce (fotografii+text)., název souboru: U_02_estetika_kyc_váš login

Max. datový objem odevzdání 1 MB.