T_02_prezentace_vlastniho projektu_tvorby_sestavy_vyrobku

Připravte si s podporou MS PowerPoint prezentaci, v níž shrnete průběh a výsledky svého projektu tvorby sestavy stříkací pistole.

Zde v rozhraní úkolu odevzdejte soubor prezentace.(Název souboru T_02_prezentace_login).

Vystoupení před třídou si připravte v časovém limitu 6 minut. Prostor pro diskusi/dotazy bude nad tento limit.