T_1 skica

V tématu Sdílení souborů / složka Testy najdete soubor T1_V1_V2_V3_V4.PDF, který obsahuje výkres součásti s několika variantami kót. Vypracujte tu variantu uvedenou v tabulce níže, která odpovídá vašemu jménu.

Vytvořte v SolidWorks skicu součásti dle zadání s tím, že skica musí být plně zavazbená. Skicu uložte pod názvem souboru T1_vášlogin.sldprt , např. - vzor: T1_novotny114.sldprt

a odevzdejte zde v rozhraní úkolu.