U_2 díl

V tématu Sdílení souborů / složka Úkoly najdete soubor U2.pdf, který obsahuje výkres součásti.

Vytvořte v SolidWorks díl součásti dle zadání s tím, že skici tohoto dílu musí být plně zavazbené. Díl uložte pod názvem souboru U2_vášlogin.sldprt , např. - vzor: U2_novotny114.sldprt

a odevzdejte zde v rozhraní úkolu.