Struktura tabulky, obsah buněk, editace

tvorba tabulek, formát tabulky, formátování  buňky, 

datové typy: čísla, text, vzorec, formát