Obor nabízí komplexní technické vzdělání v oblasti konstrukční a technologické přípravy výroby. Ve výuce využíváme ve zvýšené míře výkonné počítače pro konstruování s podporou CAD systémů a pro řízení a programování CNC obráběcích strojů s podporou CAM systémů. Velká část absolventů pokračuje ve studiu zejména na ČVUT, kde má škola velmi dobrou pověst, případně na jiných vysokých školách.V praxi je o absolventy velký zájem. Podle zaměření pak pracují např. u firem zabývajících se projektovou činností v oblasti vytápění a klimatizace, u různých akciových společností ve funkcích technologicko-obchodních, uplatní se v oddělení konstrukce, technologie i v provozu.

 

Studijní zaměření od 4. ročníku

- Všeobecné strojírenství

- CAD systémy

- Programování CNC strojů

- Ekonomika strojírenství

- Technická zařízení budov