Seznámí s Operačními systémy.

historie VT, generace výpočetních systémů a procesorů

teorie informace, Alan Turing

struktury výpočetních systémů (von Neumann, Turing, Harward)

základní PC sestava (základní jednotka, komunikátory, zobrazovače)

Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory

Prezentační nástroj

Tabulkový procesor

Cílem obsahového okruhu je seznámit žáka s problematikou operačních systémů. Důraz je kladen na získání prakticky využitelných znalostí a dovedností při jejich instalaci, konfiguraci a správě. Žák také bude připraven navrhovat a realizovat zabezpečení počítače proti zneužití a ochranu dat před zničením. Žák se naučí připojit počítač k síti a využívat její služby