Seznámí s Operačními systémy.

historie VT, generace výpočetních systémů a procesorů

teorie informace, Alan Turing

struktury výpočetních systémů (von Neumann, Turing, Harward)

základní PC sestava (základní jednotka, komunikátory, zobrazovače)

Cílem obsahového okruhu je seznámit žáka s problematikou operačních systémů. Důraz je kladen na získání prakticky využitelných znalostí a dovedností při jejich instalaci, konfiguraci a správě. Žák také bude připraven navrhovat a realizovat zabezpečení počítače proti zneužití a ochranu dat před zničením. Žák se naučí připojit počítač k síti a využívat její služby