DTP - 4.ročník - RIT - 2018/2019
Frýbert David

DTP - 4.ročník - RIT - 2018/2019

  • opakování 3. ročník DTP (2D grafika, základy 3D)
  • práce se složitější scénou, generátory, deformátory
  • vizualizace - technická, produktová, architektura
  • rendering, zákres do fotografie
  • animace - klíčování, animační křivky