DEG - 1.ročník - RTL - 2018/2019
Požárová Dana

DEG - 1.ročník - RTL - 2018/2019

Pracovní sešit pro žáky. Nezdařené úlohy možno z tohoto sešitu vytisknout a donést opravené.

Informační technologie - 1. ročník - RTL - 2017/2018

Informační technologie - 1. ročník - RTL - 2017/2018

Materiály pro výuku předmětu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE v 1. ročníku oboru TECHNICKÉ LYCEUM

FYZ - 1. ročník - RTL - 2017/2018
ŽILINČÁR Tomáš

FYZ - 1. ročník - RTL - 2017/2018

Studijní opory pro žáky 1. ročníků RTL

Úvod do fyziky, Kinematika hmotného bodu, Dynamika hmotného bodu, Mechanická práce a mechanická energie, Gravitační pole, Mechanika tuhého tělesa, Mechanika kapalin a plynů, Molekulová fyzika a termika, Plyny, Pevné látky a kapaliny

Základy strojnictví - 1. ročník - RTL - 2017/2018

Základy strojnictví - 1. ročník - RTL - 2017/2018

Materiály k výuce Základů strojnictví.

ICT - 1. ročník - RTL - 2018/2019
Tomeš Rostislav

ICT - 1. ročník - RTL - 2018/2019

Informační a komunikační technologie