ICT - 2ročník - RTL - 2019-2020 — 2F
LAZAR Ivo

ICT - 2ročník - RTL - 2019-2020 — 2F

Tematický souhrn předmětu:

TABULKOVÝ PROCESOR — MS EXCEL

  • Popis prostředí 
  • Formátování buněk
  • Absolutní a relativní formátování
  • Grafy
  • Vzorce a funkce
  • Logické funkce
  • Kontingenční tabulky
  • Databáze MS ACCESS

Školní rok: 2019/2020

Učitel: Mgr. Ivo Lazar

Třída: 2.F