Úvod do nastavení programu.

Tvorba definic.

Testování znalosti.