vlastnosti a šíření světla, vyjádření barvy, barevné prostory a modely, skenování, multimedia, parktická údržba PC

Ve třetím ročníku se žáci postupně seznámí s  programovacím jazykem C.

předmět: Aplikační software

ročník: 3. 

u415/u410