X_OSY_3D_19-20
Frýbert

X_OSY_3D_19-20

 • opakování 1-2. ročník (MSDOS, Windows, Linux)
 • Windows Server - charakteristika, služby
 • Peer-to-Peer sítě x Klient server
 • DNS, DHCP, AD, GPO
 • Mail a Webserver 

X_PGV_4D - 19-20
Frýbert

X_PGV_4D - 19-20

 • opakování 3. ročník DTP (2D grafika, základy 3D)
 • práce se složitější scénou, generátory, deformátory
 • vizualizace - technická, produktová, architektura
 • rendering, zákres do fotografie
 • animace - klíčování, animační křivky
 • základy VR - tvorba obsahu, interaktivita v gameEnginu

x_SFW - 4E - 19/20
Frýbert

x_SFW - 4E - 19/20

 • opakování 3. ročník - webové technologie, SEO, analýza webu
 • Databázové systémy
 • Office - prezentační dovednosti - softskills
 • Cloudové platformy - MS Azure

X_POS - 4E - 19/20
Frýbert

X_POS - 4E - 19/20

 • opakování 3. ročník
 • služby počítačové sítě (fileserver, DNS, DHCP, poštovní server)
 • aktivní prvky sítě - linková, síťová vrstva
 • bezpečnost počítačových sítí  (linková, síťová, transportní a aplikační vrstva)
 • vzdálený přstup k lokální počítačové síti
 • MATURITNÍ OPAKOVÁNÍ

X PGV - 3F - RTL - 2019/2020
Frýbert

X PGV - 3F - RTL - 2019/2020

kurz počítačové grafiky a publikování s úvodem do 3D grafiky

 • základní pojmy a formáty z oblasti pc grafiky
 • bitmapa x vektor
 • základy dtp - loga, sazba vizitky a jednoduchého coveru
 • úvod do zpracování videa - práce s nelineární střižnou
 • úvod do 3D modelování Cinema 4D