ČÍSLICOVÁ TECHNIKA, základy, převody

Booleova algebra

Log.funkce a jejich využití

Počítačové rozhraní

Přehled literárních druhů a žánrů, literárních směrů a jejich představitelů.

- teorie databází, modelování, Ms Access
- základy SQL, práce s WAMP a SQL klientem
- databázový systém MS Access
- tabulky, relace, dotazy formuláře
- CMS systémy - instalace, administrace, návrh
- řízení a management projektů
- realizace a prezentace projektu

Ve druhém ročníku se žáci postupně seznámí se značkovacím jazykem HTML a formátováním pomocí CSS. Dále budou vymýšlet jednoduché algoritmy, které následně realizují v JavaScriptu.

Předmět zaměřen na oblast operačních systémů rodiny Microsoft a LINUX

opakování 1 ročník - obecná teorie OS, vlastnosti, práce v příkazové řádce MSDOS

Linux - historie, charakteristika, dělení, práce v shellu, adresářová struktura, editor vi